Huijbergen, 27 juni 2022

Beste leden van KBO-Huijbergen,

 • er op YouTube een videofilm over onze jubileumviering staat;
 • u deze o.a. kunt bekijken via www.kbo-huijbergen.nl;
 • er in De Kloek op woensdag 13 juli a.s. weer wordt gebingood en wel van twee tot vijf;
 • de voor 10 augustus aangekondigde bingomiddag wegens vakantiesluiting van De Kloek vervalt;
 • de resterende bingomiddagen in 2022 vallen op 7/9, 5/10, 2/11 en 30/11;
 • mensen met een laag inkomen nog tot eind augustus een energietoeslag van € 800,= kunnen aanvragen (meer informatie hierover via Startpunt Grip op Geld van BWI Woensdrecht, tel. 0164
  672 049);
 • na de bingomiddag van 13 juli voor KBO-Huijbergen de vakantieperiode aanbreekt en dat we de draad weer oppakken met een Verwen-uitje voor onze minder mobiele leden;
 • het Verwen-uitje op het programma staat voor woensdag 31 augustus;
 • wij al onze leden een in elk opzicht zonnige vakantietijd toewensen!
Bestuur KBO-Huijbergen