Huijbergen, december 2020

Beste leden van KBO-Huijbergen,

 • onze traditionele Advents-Kerstviering, die dit jaar op 9 december zou vallen, door de coronacrisis helaas moet vervallen;
 • u onze speciale kerst- en nieuwjaarskaart niet bij deze Ons ontvangt, maar dat die later apart zal worden bezorgd;
 • de Rabo-Clubsupport-actie voor onze Afdeling het mooie bedrag van € 254,21 heeft opgebracht en dat wij alle Rabobank-leden die op ons hebben gestemd, daarvoor hartelijk danken;
 • in deze Ons informatie staat over premiekortingen voor KBO-leden bij VGZ en Centraal Beheer;
 • leden die geen e-mailadres hebben en toch graag willen meedoen met Ons Prijzenfestival (zie informatie in de Ons), zich tot en met 30 december a.s. kunnen laten registreren via de KBO-klantenservice: telefoonnummer (085) 486 33 63;
 • ook leden die wél een e-mailadres hebben, maar daarmee nog niet zo goed overweg kunnen, zich voor hulp bij de registratie tot de KBO-klantenservice kunnen wenden;
 • wij uw aandacht vragen voor de uitneembare bijlage over Ons gesprek, een waardevolle actie van KBO-Brabant;
 • u op een apart blad (klik hier:pensioenen) bij deze Ons belangrijke informatie van KBO-Brabant over onze pensioenen kunt lezen;
 • er ook deze maand weer een extra puzzelblad (klik hier: Puzzel december 2020) bij de Ons zit;
 • de Ons van januari 2021 al kort voor Kerst bij u wordt bezorgd;
 • wij hopen u tegen die tijd goed nieuws over KBO-activiteiten in januari te kunnen bezorgen.

 

Bestuur KBO-Huijbergen