Nieuws van onze belastinghulp, Anneke Boksman

Belastingaangifte over 2020: let op de machtigingscode!


Leden die hun belastingaangifte door ons bestuurslid Anneke Boksman willen laten verzorgen, hebben daarvoor net als verleden jaar een speciale machtigingscode nodig. Die code krijgt u in een neutrale, witte enveloppe van de Belastingdienst en moet u goed bewaren!

Het is handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer Anneke komt. Des te eerder kan zij aan de gang en kan uw aangifte verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar hebt liggen:

 • het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2020;
 • bij een eigen woning: de WOZ- beschikking van de gemeente met als peildatum 01-01-2019 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020;
 • beschikking van zorg- en huurtoeslag;
 • de jaaropgaven van de bank;
 • rekeningen van specifieke zorgkosten;
 • bewijsstukken van gedane giften;
 • de brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

 Volgens landelijke afspraken mag de invulhulp, maximaal € 12.- per adres per formulier als onkostenvergoeding vragen.

Verder wijst Anneke op de volgende aandachtspunten:

 1. De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden van alle Brabantse ouderenbonden.
 2. Als uw jaarinkomen hoger is dan € 35.000,= (alleenstaanden) of € 55.000,= (gehuwden / samenwonenden), kunt u géén beroep op haar doen.
 3. De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften IB en die omvatten alleen boxen 1 en 3.
 4. U bent en blijft altijd zélf verantwoordelijk voor de belastingaangifte.
 5. U krijgt een print van de aangifte of een digitale kopie.
 6. Anneke helpt óók met de zorg- en huurtoeslag. Op de achterzijde vindt u de normbedragen die daarvoor gelden.

U kunt, mét de machtigingscode, digitaal aangifte over 2021 doen vanaf 1 maart 2021. Uw aangifte moet vóór 1 mei 2021 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Wie echter vóór 1 april (géén grap!) al aangifte doet, ontvangt reeds vóór 1 juli 2021 de voorlopige aanslag. Anneke Boksman is in maart beschikbaar voor hulp bij de aangifte. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer. 06-25125718

 

Normbedragen voor zorg- en huurtoeslag (alle bedragen in euro’s)

  2020 2021
zorgtoeslag huurtoeslag zorgtoeslag huurtoeslag
inkomen vermogen inkomen vermogen inkomen vermogen inkomen vermogen
1-p.huish. 30.481 116.613 vervallen 30.846 31.000 118.479 vervallen 31.340
2-p.huish. 38.945 147.459 vervallen 61.692 39.700 149.819 vervallen 62.680