Nieuws van onze belastinghulp, Anneke Boksman

Belastingaangifte over 2023: let op de machtigingscode!

Leden die hun belastingaangifte door ons bestuurslid Anneke Boksman willen laten verzorgen, hebben daarvoor net als verleden jaar een speciale machtigingscode nodig. Die code krijgt u in een neutrale, witte enveloppe van de Belastingdienst en moet u goed bewaren!

Het is handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer Anneke komt. Des te eerder kan zij aan de gang en kan uw aangifte verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar hebt liggen:

 • het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2023 ;
 • bij een eigen woning: de WOZ- beschikking van de gemeente met als peildatum 01-01-2022 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2023.
 • beschikking van zorg- en huurtoeslag;
 • de jaaropgaven van de bank;
 • rekeningen van specifieke zorgkosten;
 • bewijsstukken van gedane giften;
 • de brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

Volgens landelijke afspraken mag de invulhulp maximaal € 12.- per adres per formulier als onkostenvergoeding vragen.

Verder wijst Anneke op de volgende aandachtspunten:

 1. De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden van alle Brabantse ouderenbonden.
 2. Als uw jaarinkomen hoger is dan € 50.000,= (alleenstaanden) of € 65.000,= (gehuwden / samenwonenden), kunt u géén beroep op haar doen.
 3. De belastingservice ondersteunt alleen bij het doen van eenvoudige aangiften IB en die omvatten alleen boxen 1 en 3.
 4. U bent en blijft altijd zélf verantwoordelijk voor de belastingaangifte.
 5. U krijgt een print van de aangifte of een digitale kopie.
 6. Anneke helpt óók met de zorg- en huurtoeslag. Op de achterzijde vindt u de normbijdragen die daarvoor gelden.

U kunt, mét de machtigingscode, digitaal aangifte over 2023 doen vanaf 1 maart Uw aangifte moet vóór 1 mei 2024 door de Belastingdienst zijn ontvangen.

Wie echter vóór 1 april (géén grap!) al aangifte doet, ontvangt reeds vóór 1 juli 2024 de voorlopige aanslag.

Anneke Boksman is in maart en april 2024 beschikbaar voor hulp bij de aangifte. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06-25125718.

U kunt deze informatie ook printen. (Klik hier: Aangifte 2023 )

Normbedragen voor zorg- en huurtoeslag (alle bedragen in euro’s)

  2023 2024
zorgtoeslag huurtoeslag zorgtoeslag huurtoeslag
inkomen vermogen inkomen vermogen inkomen vermogen inkomen vermogen
1-

p.huish.

38.520 127.582 vervallen 33.748 37.496 140.213 vervallen 36.952
2-

p.huish.

48.244 161.329 vervallen 67.496 47.368 177.301 vervallen 73.904