Informatie Rijbewijskeringen 

 

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u voor venieuwing van uw rijbewijs medisch gekeurd worden. (Let op! Voor brommerrijbewijzen geldt dit voorschrift niet.) Deze keuring verloopt in stappen.

 

Herinnering door de Rijksdienst Wegverkeer (RDW)

Ongeveer vier maanden voor het verlopen van uw rijbewijs ontvangt u van de RDW een herinnering daaraan. Het is echter verstandig al eerder actie te ondernemen, want soms duurt de beoordeling van iemands medische rijgeschiktheid langer dan vier maanden, zodat u zonder rijbewijs zou kunnen komen te zitten!

 

Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag (75+), voorheen ‘Eigen Verklaring’

Voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid heeft het CBR een gezondheidsverklaring van u nodig. Die verklaring moet u kopen, gedeeltelijk zelf invullen en vervolgens meenemen naar de keuringsarts, die het tweede deel van de verklaring invult en ondertekent. Daarna stuurt u de verklaring naar het CBR.

U koopt de papieren gezondheidsverklaring bij de gemeente, bij het CBR (www.cbr.nl, via DigiD) of bij de keuringsarts, bijvoorbeeld die van Regelzorg. De kosten daarvan variëren van € 37,80 tot € 41,= (prijspeil 2019). Het is ook mogelijk bij het CBR de verklaring online in te vullen.

 

De keuring

U gaat nu naar een keuringsarts en u neemt mee:

-de door u ingevulde ‘Eigen Verklaring’;

-een potje met uw urine;

-een lijstje met door u gebruikte medicijnen;

-uw eventuele bril of contactlenzen.

Als uw ogen al jaren niet meer zijn gemeten, laat dat dan ruim vóór de keuring gratis doen door een bevoegd opticien. Draagt u contactlenzen, zorg er dan voor dat u de sterkte van uw lenzen weet. Bent u onder behandeling bij een specialist, dan is het handig de specialistenbrief mee te nemen. U kunt die vragen aan uw huisarts.

 

 

De keuringsarts

Uw huisarts mág de keuring verrichten, maar zal dat, gezien de vertrouwensrelatie, waarschijnlijk niet doen. In onze gemeente verzorgt de Brede Welzijnsinstelling (BWI) keuringen in Welzijnscentrum K4, Kromstraat 4 te Hoogerheide. U kunt daarvoor tijdens kantooruren bellen: 0164-67 20 49. De BWI rekent € 35,= (rijbewijs B/E). U ontvangt een bon, voor eventuele verrekening met uw zorgverzekeraar. In speciale gevallen is de keuring gratis. Informeer daarnaar bij de BWI.

Het goedkoopste keuringsadres is echter te vinden in Essen-Hoek, bij Dr. Bogman. Bij hem kunt u terecht voor slechts € 33,=. Wel eerst een telefonische afspraak maken: 00 32 32 70 04 00.

 

Ten slotte

Het klinkt allemaal nogal ingewikkeld, maar in de praktijk valt het wel mee. Neem er echter ruim de tijd voor en begin er meer dan vier maanden van tevoren aan!