Als een KBO-lid speciale aandacht verdient wegens vreugdevolle of juist verdrietige omstandigheden, verleent mevrouw Corry Plevier namens KBO-Huijbergen die aandacht. Zij bezoekt het lid in kwestie en komt daarbij niet met lege handen. Voor dit belangrijke werk heeft zij uiteraard wel informatie nodig. Daarom doen wij een beroep op onze leden: weet u of een KBO-lid getroffen is door ziekte of een andere vorm van tegenslag dan wel juist iets te vieren heeft? Laat dat dan weten aan Corry, zodat zij actie kan ondernemen. Corry is telefonisch bereikbaar onder nummer 06 19 58 00 28.