(maart 2021)

Het is alweer maart en tante Corona viert haar eenjarig verblijf onder ons. Hoewel we ons uiterste best doen haar de deur uit te kijken, lijkt zij nog niet van plan op korte termijn haar biezen te pakken. Integendeel, zij heeft haar Britse en Zuid-Afrikaanse neefjes uitgenodigd haar – en ons – gezelschap te komen houden!

Gezellligheid kent geen tijd, maar wij zijn er met zijn allen al een poosje mooi klaar mee! En dus verwatert het aanvankelijke idee van ‘samen krijgen we het virus eronder’ en slaat de verdeeldheid toe, wat onder andere leidt tot voordringen bij het vaccineren, een kwalijke zaak. Dat gedrag kunnen we nu juist net niet hebben; geduld is en blijft een schone zaak!

Toch kost het ons van het KBO-bestuur natuurlijk óók moeite onder deze omstandigheden ons geduld te bewaren. Zo schreef ik een maand geleden in deze rubriek nog hoopvol, dat ik in maart wellicht weer wat gezamenlijke activiteiten voor onze leden zou kunnen aankondigen. Die hoop is ijdel gebleken, helaas! Zo is er bijvoorbeeld geen kijk op een jaarvergadering in maart. Die zal weer later in het jaar moeten worden gehouden. Één ding staat echter als een paal boven water: als het zover is, maken we er met zijn allen een daverend feest van! Beloofd is beloofd!

Belastinginvulhulp en meer

Wat uiteraard wél doorgaat, is onze hulp bij de jaarlijkse belastingaangifte. Anneke Boksman is in maart beschikbaar voor hulp bij de aangifte over 2020. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 25 12 57 18. Deze belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden van ouderenbonden, die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, met een jaarinkomen van niet hoger dan € 35.000,= (alleenstaanden) of € 55.000,= (gehuwden / samenwonenden). Anneke heeft voor haar werk wél de speciale machtigingscode nodig, die u eind januari van de Belastingdienst ontvangen hebt.

Verder biedt Anneke óók hulp bij de aanvraag van zorg- en huurtoeslagen. Daarvoor gelden de onderstaande normbedragen (alle bedragen in euro’s).

  2020
zorgtoeslag huurtoeslag
inkomen vermogen inkomen vermogen
1-p.huish. 30.481 116.613 vervallen 30.846
2-p.huish. 38.945 147.459 vervallen 61.692

 

  2021
zorgtoeslag huurtoeslag
inkomen vermogen inkomen vermogen
1-p.huish. 31.000 118.479 vervallen 31.340
2-p.huish. 39.700 149.819 vervallen 62.680

 

Graag tot de volgende keer, enne… nog even volhouden!