Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid

Nico Boere

Joop de Krom

Harry Straver

Anny van Hoof

Anneke Boksman

De heer N.Th. Boere
Boomstraat 7
4635 CX Huijbergen

T 0164-642650
nboere@hotmail.com

De heer J.J. de Krom
Jeneverbes 15
4635 BN Huijbergen

T 0164-653806
joopdekrom@ziggo.nl

De heer H.M. Straver
Vossenholstraat 7
4635 RR Huijbergen

T 0164-642608
harryannelie@planet.nl

Mevrouw A.J. van Hoof – de Bont
Spieringstraat 7
4617 AC  Bergen op Zoom

T 06-34 23 52 86
tuuranny@gmail.com

Mevrouw I.A.C. Boksman-Maltha
de Vuurdoorn 9
4631 DH Hoogerheide

T 06-25 12 57 18
anneke.boksman@hotmail.nl