30 november 2021

Weer op slot

Op 29 november ontvingen de leden van KBO-Huijbergen het volgende bericht:

Het zal u niet ontgaan zijn: de dreiging van het corona-virus is de laatste tijd sterk toegenomen. We zijn er bepaald nog niet van af! Dat heeft vrijdag jl. geleid tot een duidelijke aanscherping van de tot dan geldende coronaregels. Dat raakt natuurlijk óók onze KBO-afdeling.
Onder deze omstandigheden achten wij als bestuur het niet mogelijk veilige én gezellige bijeenkomsten en activiteiten te organiseren. Onze leden behoren nu eenmaal tot een kwetsbare groep en dus willen wij risico’s zoveel mogelijk vermijden.
Daarom hebben wij, met pijn in ons hart, besloten met ingang van vandaag, maandag 29 november, alle activiteiten van KBO-Huijbergen stil te leggen. De Bingomiddag van 1 december gaat dus niet door en onze Advents-Kerstviering van 15 december óók niet. Tot nader order zijn er evenmin bijeenkomsten van onze gymclub, lijndansclub en bowlingclub.
Dit bericht gaat naar alle leden met een ons bekend e-mailadres, met het verzoek: ‘Zegt het voort, zegt het voort!’
Tot slot dit: het bovenstaande besluit viel ons zwaar, maar vonden wij uiteindelijk, in het belang van allen, onontkoombaar. Wij hopen op uw begrip én op betere, gezondere tijden.
Bestuur KBO-Huijbergen