19 november 2021

Voor even Janny i.p.v. Mireille

Op 4 november jl. ontving onze secretaris het nare bericht dat Mireille Bogers, de vaste begeleidster van onze gymclub, door een zware val van haar paard voorlopig aan het bed gekluisterd zal zijn. Dat is heel vervelend voor haar én voor Beter Bewegen voor Ouderen, dat het een poos zonder haar voortreffelijke gymlessen zal moeten stellen. Wij leven zeer met haar mee en wensen haar een voorspoedig herstel toe, zodat zij snel haar plaats in ons midden weer zal kunnen innemen.

Gelukkig hebben wij inmiddels mevrouw Janny IJselenberg uit Hoogerheide bereid gevonden tijdelijk de lessen van Mireille over te nemen. Zij begint daarmee in De Kloek op maandag 22 november, vanaf 14.00 uur. Gezien haar ruime ervaring met gymlessen aan ouderen heeft ons bestuur er alle vertrouwen in dat dat een succes gaat worden.